Soojussääst süsteemi tasakaalustamisel

Hindan soojussäästu suuruseks 0-15% olenevalt kütterežiimit ja küttesüsteemi tasakaalustamatusest.

Kuidas kortereid köetakse, sõltub küttevee jaotumisest püstikute vahel ja küttevee temperatuurist.
Tavaolukorras köetakse hoonet nii, et osa ruume on alaköetud, osa ruume normaalküttes ja osa üleköetud.
Võttes iga osa suuruseks tinglikult 1/3, saavutame peale küttesüsteemi ideaalset tasakaalustamist soojussäästuks 0 %. Alaköetud ruumides saavutatakse normaalküte üleköetud ruumide arvelt.

Harvemini esinev variant on see, kui 1/3 ruume on normaalküttes ( 21 kraadi) ja ülejäänud 2/3 üleköetud (osades ruumides 24 kraadi, osades 27 kraadi). Siis on võimalik küttesüsteemi tasakaalustamisest tekkivaks soojussäästuks arvutada 14 %.

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks on vajalik asjatundlikkus nii töö teostaja kui projekteerija poolt.