Energiaaudit annab ühistule tegevussuuna

Energiaaudit on põhjalik uuring hoone energiakulutustest ja selle säästmise võimalustest.

Energiaauditis antakse võimalik energiasäästu suurus ja energia säästmiseks tehtavate investeeringute tasuvusaeg. Dokument on korteriühistul aluseks maja renoveerimiseks ja küttesüsteemi uuendamiseks-korrastamiseks vajaliku laenu taotlemisel. Miks tellida energiaaudit?

Energiamärgis

Kui hea soojapidavusega on teie elamu? Kui korralikult töötab maja küttesüsteem?

Neile ja mitmetele teistele küsimustele annab vastuse energiamärgis.

Energiamärgise väljastamiseks vajatakse hoone kohta  3 viimse täisaasta energiatarbimise andmeid.  Väljastatud energiamärgised registreeritakse Ehitisregistris.

Ehitisregistrist on võimalik vaadata teiste sarnaste hoonete energiamärgiseid ning enda maja nendega võrrelda.  Ka korteri ostu puhul on soovitav sellele näitajale pilk peale visata.

Projekteeritavad uued hooned ja renoveeritavad hooned vajavad energiatõhususe arvutust, milleks on oma metoodika. Eergiatõhususarvutuse alusel koostatud Energiamärgis ei ole võrreldav  3 aasta tegelike kulude alusel väljastatud märgisega, sest metoodika on erinev.

Kui elamus on probleem soojusega,