Kütteprojekt

  • Erinevate lahendustega erinevatest materjalidest küttesüsteemide projekteerimine nii olemasolevatele kui ka uutele hoonetele. Vajadusel tellija nõustamine.
  • Soojussõlmede projekteerimine
  • Tüüpmajade optimaalse lahendusega küttesüsteemide uuendusprojektide ja tasakaalustusprojektide koostamine
  • Küttesüsteemi ekspertiis – uuring küttesüsteemi töö efektiivsemaks muutmiseks, tasuvusarvutused.

Iga maja on erinev, seepärast koostame kõikidele eraldi hinnapakkumise. Lõpliku hinna lepime kokku tööde järjekorda võtmisel.

Koostatud projektdokumentatsioon koosneb seletuskirjast, küttesüsteemi tasakaalustusarvutustest, digitaalselt vormistatud joonistest ja skeemidest, mis on arusaadavad ja leidnud heakskiitu nii tellijatelt kui ehitajatelt.

Hästi projekteeritud küttesüsteem aitab lahendada maja soojusjaotuse probleemid ning kulutada optimaalselt raha tööks vajalike materjalide ostuks.

Liiga jämedad torud ja ülearu suured radiaatorid maksavad tunduvalt rohkem kui täpselt väljaarvutatud vooluhulkadele projekteeritud küttesüsteem.

Süsteemil ja süsteemil võib materjalide kulu poolest olla väga suur hinnavahe.

Eeliseks on meie küttespetsi pikk tööstaaž endises Eesti Projektis ja seoses sellega tüüpmajade küttesüsteemide hea tundmine ning oma koostatud täpsed arvutussüsteemid.

Meie poolt koostatud küttesüsteemi uuendamise projekti ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi projekti alusel on võimalik taotleda toetust Kredexilt.

Toetuse taotlemise kohta loe Kredexi lehelt.

Kui elamus on probleem soojusega,