Viiruse leviku tõkestamiseks kortermajades

Viiruse levikust kortermajade ventilatsioonikanalite kaudu on kirjutatud millegipärast vähe ja üpris pealiskaudselt. Professor J. Kurnitski oma artiklis kirjeldas, et viiruse levik ühest korterist teise on võimalik juhul kui üks korteri väljatõmbe ventilatsioonilõõr töötab “tagurpidi”, mis on igati õige.

Samas ei olnud antud abinõusid, mida tuleks koheselt ette võtta viiruse leviku takistamiseks nii olemasolevates kui ka renoveeritud elamutes.

Kuna olen viimased aastad tegelenud kortermajade kütte- ja ventilatsiooni probleemidega, tahaks öelda ka oma arvamuse, õigemini mida tuleks koheselt teha viiruse leviku tõkestamiseks ventilatsioonisüsteemide kaudu kortermajas.

Kortermajade s.h. korterite ventilatsioonisüsteemid ja nende toimimine on erinevad, mistõttu annan üldised soovitused. Samuti arvan, et kui valida korteri viirusevaba ventileerimise ja korteri “normidekohase” ventileerimise vahel, tuleks antud hetkel otsustada 1 variandi kasuks. Sellest
lähtuvalt tuleb:

  • Piirata või keelata liigvõimsate köögikubude ja vannitoa ventilaatorite kasutamine kõigis korterites, ka seal kus ei toimu sissepuhet.
  • Õhu juurdevool korteritesse peab olema väikese takistusega ( ruumi- ja välisõhu rõhuvahe <15Pa).
  • Kasutada “pikemalt” tuulutusrežiimi korterite ventileerimisel, eriti korterites, kus ei ole piisavalt õhuvõtuavasid välisseintes.
  • Kui eelpooltoodud meetmed ei aita tuleb korterites, kus toimub sissepuhe, kinni kleepida ava ventilatsiooni kanalil. Köögikubu korral on vajalik tagasilöögi klapp kas kubu komplektis või kubu ühendustorul.

Viirus võib levida kortermajas korteritesse ka trepikoja kaudu. Leviku tõkestamiseks peab;

  • Õhurõhk trepikojas olema väiksem kui korterites (selle tagamiseks on vajalik mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon trepikojast).

PS. Kui kööki on paigaldatud liiga võimas köögikubu, tekitab see täisvõimsusega töötamisel korteris ala(väiksema)rõhu naaberkorteritega võrreldes. Seetõttu võib nende saastunud õhk sattuda antud korteritesse VK torude šahti ebatiheduste kaudu.

Parimat soovides!
Alari Sarv
OÜ Kodukliima
OÜ Kütteprojekt